2003 Alberg 37 Rendezvous
Oakville Yacht Squadron
7/2/2003
Oakville Ontario

Previous page 3 of 8 Next

Rendez Photos_0413 Rendez Photos_0414 Rendez Photos_0415 Rendez Photos_0416 Rendez Photos_0417 Rendez Photos_0418
Rendez Photos_0419 Rendez Photos_0420 Rendez Photos_0421 Rendez Photos_0422 Rendez Photos_0423 Rendezvous Photos-1_0428
Rendezvous Photos-1_0429 Rendezvous Photos-1_0430 Rendezvous Photos-1_0431 Rendezvous Photos-1_0432 Rendezvous Photos-1_0433 Rendezvous Photos-1_0434
Rendezvous Photos-1_0435 Rendezvous Photos-1_0436 Rendezvous Photos-1_0437 Rendezvous Photos-1_0438 Rendezvous Photos-1_0440 Rendezvous Photos-1_0441