2003 Alberg 37 Rendezvous
Oakville Yacht Squadron
7/2/2003
Oakville Ontario

page 1 of 8 Next

Rendez Photos_0347 Rendez Photos_0348 Rendez Photos_0349 Rendez Photos_0350 Rendez Photos_0351 Rendez Photos_0352
Rendez Photos_0353 Rendez Photos_0354 Rendez Photos_0357 Rendez Photos_0361 Rendez Photos_0363 Rendez Photos_0364
Rendez Photos_0366 Rendez Photos_0368 Rendez Photos_0369 Rendez Photos_0370 Rendez Photos_0371 Rendez Photos_0372
Rendez Photos_0374 Rendez Photos_0375 Rendez Photos_0378 Rendez Photos_0382 Rendez Photos_0383 Rendez Photos_0385